Strona główna | Profil wydziału | Informacje ogólne
 

Informacje ogólne

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) jest najmłodszym wydziałem Uczelni. Kształci studentów na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja; Mechatronika, koncentrując działalność naukową i techniczną na problematyce związanej z nowoczesnymi technologiami wytwarzania mikro- i nanoukładów elektronicznych, a także z wykorzystaniem tych technologii w innych dziedzinach. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Elektronika.
Program studiów na wszystkich specjalnościach obejmuje podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów i telekomunikacji:

Studia pierwszego stopnia, inżynierskie:

  • Elektronika cyfrowa
  • Inżynieria elektroniczna i fotoniczna

Studia drugiego stopnia, magisterskie:
  • Mikrosystemy
  • Optoelektronika i technika światłowodowa
  • Elektronika, fotonika, mikrosystemy


W ramach powyższych specjalności przekazywana jest wiedza związana z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki.

Absolwenci Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki mają do wyboru szeroki rynek pracy oraz przygotowanie do rozwiązywania dziś nie zdefiniowanych jeszcze problemów.

Bardzo dobre opinie o absolwentach u naszych partnerów zagranicznych ułatwiają studentom podejmowanie studiów za granicą i pogłębianie znajomości języka; każdego roku grupa studentów bierze udział w stażu zagranicznym. Zainteresowania naukowe studenci mogą rozwijać w działającym na wydziale Stowarzyszeniu Naukowym Studentów, prezentując wyniki pracy na konferencjach krajowych i zagranicznych. 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty